ZAMUN/FRAC/ESMUN information for hosts

Home / ZAMUN/FRAC/ESMUN information for hosts

Dôležité

  1. časy príchodov sú orientačné - prílety a stav ciest ovplyvniť nevieme, môžu sa predĺžiť aj o hodiny
  2. študenti potrebujú raňajky a večeru
  3. zisťujeme, či ich delegácie budú chcieť ísť do kúpeľov vo štvrtok večer, no odpovede často nedostaneme. Indovia určite nejdú. Opýtajte sa pre istotu svojich, či chcú ísť do kúpeľov. BUĎTE NA AUTOBUS NAČAS - pred 19:00 štvrtok pri Synagóge
  4. ak chcete ísť so študentmi do Rajeckých Teplíc, zapíšte sa u p. Mila najneskôr týždeň pred konferenciou
  5. Dôležité - zmeny môžu byť každý deň (miesta, časy, všetko), overte si vždy večer túto stránku 🙂
  6. pri odchode doveďte študentov RADŠEJ skôr, čas odchodu je ODCHOD, aby stihli lietadlá, vlaky, ...
  7. počas sprevádzania ste uvoľnení z vyučovania. Vo štvrtok bude zabezpečený doprovod zo školy na námestie o 9:00 (p. Coheur)
  8. Študenti z ČR a Bratislavi prídu v piatok poobede a v sobotu odchádzajú (informácie u p. Gambošovej/p. Luisa Almazána)
  9. Program je rozpísaný dole po jednotlivých dňoch (môžete použiť aj link - http://gbza.eu/zilinamun-schedules/)

POLAND - je škola I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
(Zofia Aleksandra Sobiesiak, Piotr Masztalerz, Julia Stanclik, Marianna Bartłomiejus-Samolyk, Emilia Kurtyka, Sophie Krysiak)

POLAND 2 - je škola ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie
(Marcel Joda, Zuzanna Małysz, Bartosz Jarmiłko, Klaudia Rydygier, Julia Ostaszyk, Marika Grominska, Natan Mitros)

BELGIUM LUXEMBOURG POLAND SPAIN (Zaragoza) INDIA PALESTINE RUSSIA SPAIN (Barcelona) POLAND 2 FINLAND
27.3. 14:25 príled do Krakova, cca 17:30 príchod Žilina - hotel GRAND 12:30 prílet Viedeň, cca 16:15 príchod Žilina - hotel BOSS príchod 28.3. okolo 7:00 hotel BOSS - ako stíhate ich môžete okolo 8:00 zobrať 13:30 odchod Viedeň, cca 16:30 príchod Žilina - hotel BOSS 12:30 prílet Viedeň, cca 16:15 príchod - hotel BOSS 19:17 príchod vlaku na železničnú stanicu 10:00 odchod z Viedne, cca 13:00 príchod Žilina - hotel GRAND 13:20 prílet do Viedne, cca 17:30 príchod hotel BOSS 19:00:00 - Hotel Slovakia 18:30 prílet do Viedne, cca 22:15 príchod do hotela BOSS
28.3. Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Mariánskom námestí
10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - potom idú na večeru a do kúpelov 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30 10:15 slávnostné otvorenie - ZAMUN, ESMUN, FRAC v Synagóge - ZAMUN končí cca 17:30
FRAC koniec 18:00 pri škole FRAC koniec 18:00 pri škole no ESMUN - detaily budú zverejnené no no no ESMUN - detaily budú zverejnené ESMUN - detaily budú zverejnené no
v prípade záujmu 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) Do Rajeckých nepôjdu - voľno v prípade záujmu 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) v prípade záujmu 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) v prípade záujmu 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!) 19:00 autobus zo Synagógy do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:30 návrat (ak chcete ísť aj vy musíte sa dopredu nahlásiť!)
29.3. ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA) ZAMUN  8:30 - cca 17:30 - ZAMUN (SYNAGÓGA)
FRAC - 9:00-17:30 Synagoga FRAC - 9:00-17:30 Synagoga no ESMUN - detaily budú zverejnené no no no ESMUN - detaily budú zverejnené ESMUN - detaily budú zverejnené no
19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host 19:00 - 22:30 MUN párty v Synagóge - môžete sa zúčastniť spolu s host
30.3. ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 - 15:00 Synagóga ZAMUN 8:30 Synagóga, odchádzajú o 11:30 ZAMUN 8:30 - 14:00 odchod zo Synagógy ZAMUN 8:30  Synagóga, odchádzajú 13:30 zo Synagógy
FRAC - 9:00-16:00 Synagoga FRAC - 9:00-16:00 Synagoga no ESMUN - detaily budú zverejnené no no no ESMUN - detaily budú zverejnené ESMUN - detaily budú zverejnené
31.3. POZOR ZMENA ČASU POZOR ZMENA ČASU 9:00 odchod z hotela GRAND (príďte skôr) (POZOR ZMENA ČASU) 9:00 - 12:00 HOPE v škole POZOR ZMENA ČASU 9:00 - 12:00 HOPE v škole POZOR ZMENA ČASU 9:00 - 12:00 HOPE v škole, v tento deň sa preubytujú do hotela BOSS, keďže odchádzajú skoro ráno FREE - spoločný výlet? Aj s učiteľkou? POZOR ZMENA ČASU 8:38 odchod vlaku zo železničnej stanice  (príďte skôr - o cca 8:00) POZOR ZMENA ČASU 8:30 odchod z hotela GRAND (príďte skôr)
1.4. 8:30 - 10:00 HOPE v  škole 8:30 - 10:00 HOPE v  škole 8:00 Škola
10:00 odchod - hotel BOSS Odchod - majú svoj autobus 10:30 odchod škola